در فراوانی غم در چراغانی اشک در فراوانی غم شهد شیرین محبت زهر است زیر این بار کمر میشکند کلبه ی ساده و زیبای محبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
     نبضم را گرفتم ... هزار درجه زير صفر   خيال كه دريغ نميكند همين است كه خيال ميكنم هزار درجه زير صفر .. سپتامبر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 6 بازدید
- زندونی2- قوزک پا3- خاک4- نیاز  نیـــــلوفر خـــــواب...   خنده ابريشمی ترا ميخواهم برای بافتن   شب قصه های خواب مهتابی چشمان ترا ميخواهم برای ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 5 بازدید
    زبان مادری ما دریست زبان جویبار ها زبان آبشار ها زبان سبزه زار ها زبان ما زبان زندگیست، زبان مادری ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 8 بازدید
پائیز دلم... می سروديم  برای باد در راه دريا   روبروی دريا جنگلی بود هميشه چشمه ها را نوشيديم از ميان آن جنگل سبز ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 7 بازدید
برای داش آکلم....                                                                                                                            با سكوت ...هذيانم ... اما روحم را نگو همه فصل سرد اين بيشه سراسر چشمانم را مي سوزاند و ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 5 بازدید
غمزه فروش ....     چشم غمزه فروشت باغ را خجالت ميدهد دهان خنده فروشت غنچه را حوالت ميدهدمی شويم خيال را در ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 4 بازدید
  عشق...   قدری شعر ...از عشق کنار برکه راکد آب و خیال ماه و چشمه و کمی عریانی چشمان تو خلوت بی پایان تنهایی ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 7 بازدید
                         دریــــــچــــه                 حس کن ..من دستان بيدارم را به روزمره گی امروز . اما نفروختم از م بگو ..اگر دستانت ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 5 بازدید
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
4 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
5 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
7 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
7 پست
مرداد 82
8 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
5 پست